main8

Đặt chỗ


Giờ làm việc: 9:00AM - 10:00PM

From outside of Vietnam: +84-8-39102174 - 38 251 250

From Ho Chi Minh: +39102174 - 38 251 250

Outside Hochiminh: 08-39102174 - 38 251 250


Tên khách hàng :
Email :
Email ( Xác nhận ):
Điện thoại :
Địa chỉ / Khách sạn :
Dịch vụ đưa đón :
Số khách :  Nam :    Nữ :   
Ngày đặt :  Tháng :   Năm :    
Giờ đặt :
Dịch vụ :
Thông tin thêm:
 SEN SPA