main3
HAPPY HOUR 
(áp dụng cho khách book qua website)
 
Giảm giá 20% cho tất cả dịch vụ từ 9AM – 11AM 
Áp dụng các ngày từ thứ hai đến thứ sáu
 
------------------------------------------------------------ SEN SPA