main5
Bảng giá

 

Bảng giá filePDF (Năm 2016)

「Bảng giá có thể thay đổi mà không thông báo trước.」
Bảng báo giá trên chưa bao gồm 10% VAT và 5% phí dịch vụ.
Có hiệu lực từ ngày:  01 tháng 10 năm 2015.

 SEN SPA
Viet Nam premier spa, Senspa provides mind and body relaxation.